Ειδικά Θέματα


Η Ευχή στον Κόσμο, η Συνέντευξη στον Λύχνο

190 δ) Η επίκλησις του ονόματος του Ι.Χριστού στη αποτύφλωσι και το φως του Θεού. Κυριακή ΙΔ Λουκά 2005
226 β) Η δύναμις τής προσευχής καί ειδικά τής νοεράς καί οι ανεκλάλητοι στεναγμοί τού Αγίου Πνεύματος.
194 β) Η Ευχή, σέ σχέσι μέ τήν εν γνώσει σιωπή τών αισθητών καί νοητών χειλέων. Κυριακή Ε. Λουκα 5.11.2006
194 γ) Η Ευχή "Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με" οδοδείκτης σωτηρίας, Κυριακή θ. Λουκά 19.11.2006
213 β) Η Δύναμης τής ευχής μέ τό κομποσχοίνι. Α' Χαιρετισμοί. 6.3.2009
213 γ) Η αξία καί η δύναμις τής ΕΥΧΗΣ. Γ' Χαιρετισμοί. 20.3.2009
224 α) Η αξία καί η δύναμις τής Νοεράς προσευχής. Κυρ. Μετά Φώτα. 8.1.2006
226 β) Η δύναμις τής προσευχής καί ειδικά τής νοεράς καί οι ανεκλάλητοι στεναγμοί τού Αγίου Πνεύματος.

127 Η προφορική ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με καί η κάθαρσις εκ τών παθών (μέρος 1ον). 16.2.2005
128 Η προφορική ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με καί η κάθαρσις εκ τών παθών (μέρος 2ον)
129 Η Νοερά Προσευχή Η καρδιά καί ο τρόπος τής προφορικής ευχής (μέρος 3ον). 9.3.2005
130 Η Νοερά Προσευχή Τρόποι εκφράσεως τής ευχής καί οί καρποί της (μέρος 4ον). 22.3.2005
131 Η Νοερά Προσευχή Η αξία τής ευχής μέσα από τά πολλά είδη προσευχών (μέρος 5ον). 7.4.2005
133 Ο συνεχιστής τής Παραδόσεως τής Νοεράς προσευχής Οσιότατος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Ιεροσύνη
177 α) Περί Ιερωσύνης και Θείας Λειτουργίας στην Πάτρα 15.12.2002
177 β) Περί Ιερωσύνης και Θείας Λειτουργίας στην Αγία Βαρβάρα Αμφιάλης 22.1.2003
177 γ) Περί Ιερωσύνης και Θείας Λειτουργείας της Υπαπαντής 2.2.2003 (πρωϊνό κήρυγμα)

Ο ιερεύς ως ποιμένας και λειτουργός του Υψίστου, (η ομιλία στο Αγρίνιο)

Οικουμενισμός - Συγκριτισμός - Νέα Εποχή
173 α) Περί θρησκευτικού και διαχριστιανικού συγκριτισμού. Κυρ. 13.1.2002
173 β) Περί οικουμενισμού και η απειλή του για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Κυρ. 20.1.2002
173 γ) Περί οικουμενισμού και η απειλή του για την Ορθόδοξη Εκκλησία. 27.1.2002
173 δ) Περί οικουμενισμού και η απειλή του για την Ορθόδοξη Εκκλησία.3.2.2002
227 α) Ο οργανωμένος πόλεμος κατά τής Ορθοδόξου Εκκλησίας προβάλλοντας τά απόκρυφα Ευαγγέλια τών πρώτων αιώνων Μ.Χ.Κυρ.Τυφ

Ιεροκατάκριση - Σκάνδαλα
210 β) Περί Βατοπαιδίου. Κυριακή 5.10.2008

Τρομοκρατία
171 γ) Τα τρία συμπεράσματα από τα γεγονότα της τρομοκρατίας. Κυρ. 28.10.2001
172 β) Η κυριαρχία του Αρχιτρομοκράτη ΔΙΑΒΟΛΟΥ σε άτομα, λαούς,έθνη και κυβερνήσεις λαών.Κυρ. Η' ΛΟΥΚΑ 2001

Νηστεία
003 δ) Συμπλήρωμα Περί Νηστείας. Ιωάννου Χρυσοστόμου. 1986
145 β) Περί νηστείας. Κυρ. τής ΤΥΡΙΝΗΣ. 1998
167 δ) Συμπληρωματικά περί νηστείας του Ιερού Χρυσοστόμου

Σχέσεις
170 α) Η Παναγία Τριάδα πρότυπον της οικογένειας, των προσωπικών και κοινωνικών μας σχέσεων. Κυρ. 23.9.2001
170 β) Η Παναγία Τριάδα πρότυπον της οικογένειας, των προσωπικών και κοινωνικών μας σχέσεων. Κυρ.30.9.2001
170 γ) Η Παναγία Τριάδα πρότυπον της οικογένειας, των προσωπικών και κοινωνικών μας σχέσεων. Κυρ. 7.10.2001
171 α) Όλα για την αγάπη του Θεού (συνέχεια των διαπροσωπικών σχέσεων και ανάλυσις του ΣΤ'κεφα. στίχοι 9 .1 της Αποκαλύψεως).Κυρ.14.10.2001
171 β) Όλα για την αγάπη του Θεού (συνέχεια των διαπροσωπικών σχέσεων και ανάλυσις του ΣΤ'κεφα. στίχοι 9 . 1 της Αποκαλύψεως).Κυρ.21.10.2001

Ασθένεια
162 δ) Ο επικήδειος μιας ψυχής και η ομολογία της στα 30 χρόνια της αρρωστειάς της