Ταξινόμηση απο Τριώδιο μέχρι Πεντηκοστή

Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου
160 δ) Οι τέσσερις μορφές φαρισαϊσμού και υποκρισίας. Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου 2000
182 β) Η φαρισαϊκή διαγωγή μας σκοτώνει την εν Χριστώ σωτηρία μας. Κυρ. του Τελώνου και Φαρισαίου 2004
221 γ) Τελώνου καί Φαρισαίου. 12.2.2006

Κυριακή του Ασώτου
161 β) Η πύλη της μετάνοιας και η αποδοχή της αμαρτωλότητός μας και μιά συγκλονιστική εμπειρία εν Αγίω Πνεύματι.Κυρ. ΑΠΟΚΡΕΩ 2000
166 δ) Η άσπλαχνη διαγωγή του πρεσβυτέρου υιού και η δική μας θέση. Κυρ. του ΑΣΩΤΟΥ 2001.
182 γ) Η κατακριτέα διαγωγή του πρεσβύτερου υιού σε σχέση με την αληθινή μετάνοια του Ασώτου και την αγάπη του Θεού πατρός. Κυριακή του Ασώτου 2004
222 α) Η αξία πού έχει τό σώμα μας ως έμψυχος Ναός τού Αγίου Πνεύματος. Κυρ. τού Ασώτου. 19.2.2006
213 α) Αποδοχή αμαρτωλότητος,Μετάνοια,Προσευχή,Ομολογία,Άφεσις. Κυριακή τού Ασώτου. 15.2.2009

Κυριακή της Απόκρεω
143 α) Η πνευματική πείνα καί δίψα μέ δύο ιστορίες. Κυρ. τών Απόκρεων. 1997.
167 α) Στη 2α Παρουσία του Χριστού, οι μεν ευσεβείς και δίκαιοι στη δόξα του Θεού, οι δε αμετανόητοι αμαρτωλοί στην αιώνια κόλαση.Κυρ.Των Απόκρεω 2001
178 α) Δύο θαυμαστές ιστορίες που έχουν άμεση σχέσι με τον θάνατο και την κρίση του Αγίου Θεού. Κυρ. Απόκρεω 2.3.2003
187 β) Η συναίσθησις της αμαρτωλότητας και ο χορτασμός της ψυχής μας καθίστανται και ζωή για τον πλησίον.Κυρ. των Απόκρεω 2004
222 β) Τό θαυμαστό όραμα αγίου Γέροντος τό 614 μ.χ. Κυρ. Απόκρεων. 26.2.2006

Κυριακή της Τυρινής
015 β) Η υποκρισία σάν προσωπείο στήν Εκκλησία καί στή ζωή μας.1.3.1987. Κυριακή τής Τυρινής.
145 β) Περί νηστείας. Κυρ. τής ΤΥΡΙΝΗΣ. 1998
167 β) Το πνευματικό νόημα της Μεγάλης Σαρακοστής και η επιστροφή μας στον Παράδεισο.Κυρ. ΤΥΡΙΝΗΣ 2001
187 γ) Ποιά τα όπλα του σκότους και ποιά του φωτός διά των οποίων νικάται η αμαρτία, ο διάβολος και ο κόσμος των παθών.Κυρ. Της Τυρινής 2004
191 δ) Το βαθύτερο νόημα της Καθαράς Δευτέρας και της όλης Μεγ.Σαρακοστής. Κυριακή της Τυρινής 2005
196 α) Οι Τέσσερες προϋποθέσεις της Μ. Σαρακοστής α) Η διπλή νηστεια β) η μετάνοια γ) η πνευματική προσευχή δ) η αγάπη πρός τον πλησίον Κυρ. Τυρινής 18.2.2007
207 β) Ο πνευματικός αγώνας κάνει θαύματα. Κυρ.τής Τυρινής. 9.3.2008

Α Χαιρετισμοί
168 α) '' Χαίρε δι' ης η χαρά εκλάμψει''. Η πνευματική χαρά και τα στοιχεία της. Α' Χαιρετισμοί 2001
174 α) Η αξία και η δύναμις των Χαιρετισμών ως παρακλητική προσευχή.Α' Χαιρετισμοί 2002
223 α) Διά πρεσβειών τής Υπ. Θεοτόκου ο Ιησούς Χριστός γιά μάς σοφία Θεού,δικαιοσύνη,καί αγιασμός καί απολύτρωσις. Μέρος Α
196 β) Ο Φαεινός Αστέρας της Θεοτόκου καί τό εργο των ποιμένων της Εκκλησίας Α. Χαιρετισμοί 23.2.2007
207 γ) Διά τών εντολών βαστάζουμε καί εμείς τή Θεία Χάρι. Α' Χαιρετισμοί. 14.3.2008
213 β) Η Δύναμης τής ευχής μέ τό κομποσχοίνι. Α' Χαιρετισμοί. 6.3.2009

Α Νηστειών, Κυριακή Ορθοδοξίας
115 β) Τά τρία μέτωπα πολέμου εναντίον τής Ορθοδοξίας. Κυρ. Ορθοδοξίας. 1994.

Β Χαιρετισμοί
168 β) Προέκτασις της κατά Θεόν χαράς μέσα από τις θλίψεις και τη χαρά του συνανθρώπου μας. Β' Χαιρετισμοί 2001
174 β) Η ορθόδοξη Χριστιανική πίστις και τα διάφορα πιστεύματα.Β' Χαιρετισμοί 2002
216 α) Η μυστηριακή καί πνευματική κοινωνία. Β' Χαιρ.25.3.2005
223 β) Διά πρεσβειών τής Υπ. Θεοτόκου ο Ιησούς Χριστός γιά μάς σοφία Θεού,δικαιοσύνη,καί αγιασμός καί απολύτρωσις. Μέρος Β
196 γ) Οι καταστρεπτικές συνέπειες των παθών καί η θεραπεία τους διά μέσου της Εκκλησίας Β. Χαιρετισμοί 2.3.2007
207 δ) Η αξία τών χαιρετισμών. Β' Χαιρετισμοί. 21.3.2008

Β Νηστειών
167-γ Μιά αληθινή ιστορία για την αξία της νηστείας που συνοδεύεται από προσευχή , πίστη ,μετάνοια ,εγκράτεια και συντριβή.Κυρ.Β' Νηστειών 2001
178 β) Η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου για το άκτιστον φώς και οι δικές μας υποχρεώσεις. Κυρ. Β' Νηστείοων 23.3.2003
197 α) Η αναγωγική ερμηνεία τών τεσσάρων πού σήκωσαν τον παραλυτικό. Β' Νηστειών 4.3.2007

Γ Χαιρετισμοί
168 γ) Η Θεοτόκος, το δόγμα και η στερέωσιη της πίστεως από τους υμνολογούντας Χριστιανούς.Γ' Χαιρετισμοί 2001
183 α) Η τροπική αποξένωσις από τα πράγματα του κόσμου και της αμαρτίας και ο μύθος του Αισώπου. Γ' Χαιρετισμοί 2004
216 β) Μερικά αίτια στή γέννηση τών παθών καί η καταπολέμησίς τους.Γ' Χαιρ.1.4.2005
213 γ) Η αξία καί η δύναμις τής ΕΥΧΗΣ. Γ' Χαιρετισμοί. 20.3.2009

Γ Νηστειών
174 γ) Η δόξα του Σταύρου και τι προσκυνούμε στο Τίμιο Σταυρό.Σταυροπροσκυνήσεως 2002
197 β) Ο σταυρικός αγώνας γιά τήν σωτηρία μας καί τό μεσημβρινό δαιμόνιο. Γ' Νηστειών 11.3.2007. στή Βλαχέρνα
207 ε) Τόν Σταυρόν πού μάς σώζει μάς δίδει ο Θεός. Γ' Χαιρετισμοί. 28.3.2008
214 α) Τό κάλεσμα τού Θεού γιά τήν Ιερωσύνη. Αποστολικό ανάγνωσμα. Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως 22.3.2009

Δ Χαιρετισμοί
168 δ) Ο Άγιος Σέργιος , η Θεοτόκος οι Χαιρετισμοί και η εξομολόγησις. Δ' Χαιρετισμοί 2001
174 δ) Η δύναμις των πρεσβειών της Θεοτόκου. Δ' Χαιρετισμοί 2002
183 β) Η μεγίστη αξία των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου αλλά και η ελπίδα μας.Δ' Χαιρετισμοί 2004
216 γ) Ανάλυσις καί αξία τών χαιρετισμών. Δ' Χαιρ.8.4.2005
223 γ) Διά πρεσβειών τής Υπ. Θεοτόκου ο Ιησούς Χριστός γιά μάς σοφία Θεού,δικαιοσύνη,καί αγιασμός καί απολύτρωσις. Μέρος Γ

Δ Νηστειών
175 α) Εποικοδομητικοί οι σχολιασμοί για την ταπείνωση σε ομιλία του γέροντος μου. Κυρ. 14.4.2002
183 γ) Στην κλίμακα των αρετών προηγείται η υπακοή στις Ευαγγελικές εντολές και έπονται οι υπόλοιπες. Δ' Κυριακή Νηστειών 2004
216 δ) Περί αληθινής μετανοίας. Κυρ. Δ' Νηστειών. 10.4.2005
222 γ) Ο π. Αρσένιος ο ασκητής καί οί καταπληκτικοί αγώνες του. Κυρ. Δ' Νηστειών. 2.4.2006
198 α) Η Θεία Λειτουργία,η ομολογία τής πίστεως καί τό κήρυγμα. Δ' Νηστειών 11.3.2007
198 β) Εσπερινές καί λειτουργικές απεικονίσεις. Κατανυκτικός Δ' Νηστειών 2007 είς Παναγίτσα Ν.Φαλήρου.

Ε Χαιρετισμοί
214 β) Η καθολικη κρίσις στή ζωή τού ανθρώπου καί η λύσις τής Παναγίας. Ε' Χαιρετισμοί. 3.4.2009

Ε Νηστειών
175 β) Συνέχεια περί ταπείνωσεως, φωτός και αληθείας με μια αληθινή ιστορία για το νεκρό παιδάκι που δάκρυσε.Κυρ. Ε' Νηστειών 2002
178 γ) Η Αρχιερωσύνη του Χριστού και η Ιερωσύνη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κυρ. Ε' Νηστειών 13.4.2003
184 β) Μορφές δαιμονικής και κοσμικής βίας σε σχέση με την κατά Θεόν βία, την πνευματική, με πρώτο παράδεινμα την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Ε' Νηστειών 2004
225 α) Η προσευχή στήν ορθόδοξη πίστι μας καί η διαφορά της από τά άλλα θρησκεύματα. Κυρ. Ε' Νηστειών. 9.4.2006
214 γ) Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία καί η άκτιστος Θεία Χάρις. Κυρ. Ε' Νηστειών. 4..4.2009

Κυριακή των Βαϊων
175 γ)'' Ο Κύριος εγγύς ''.Με πόσους τρόπους είναι ο Κύριος ''εγγύς'' και η δική μας στάσις...Κυρ. Βαΐων 2002
178 δ) Ο χαρμόσυνος χαρακτήρας της γιορτής και οι υποχρεώσεις των Χριστιανών. Κυρ.Των Βα?ων 2003.
184 γ) Οι εύκολες μεταπτώσεις του θρησκευομένου λαού, ως όχλος και μάζα. Κυριακή των Βαϊων 2004
192 α) Γιατί καλείται ΜΕΓΑΛΗ η εβδομάδα των Παθών.Κυριακή των Βαϊων 2005
Περί μετανοίας και Ιεράς Εξομολογήσεως
225 β) Ο Κύριος ως προσευχόμενος. Κυρ. Βαϊων πρωί. 16.4.2006
199 β) Ο Κύριος ερχόμενος σέ τρείς περιόδους. Κυριακή Βαίων πρω? 1.4.2007
199 γ) 1ον Τό πικρό ποτήριον τού Χριστού. 2ον τής Εκκλησίας. 3ον Τό δικό μας. 4ον Το ποτήριον τής ζωής. 5ον Τό θανατηφόρον ποτήριον τού Σατανά. Κυριακή Βαϊων βράδυ 1.4.2007
215 α) Ο Χριστός ως Μεσσίας καί Βασιλεύς, αλλά καί η Βασιλεία αυτού,Βασιλεία δόξης.Αίσθησις αυτής καί υποχρεώσεις.Κυρ. Βαΐων, 2009

Μεγάλη Δευτέρα
200 α) Το απροσπέλαστο Μυστήριο τής προσευχής τού Ιησού Χριστού. Μεγ. Δευτέρα Βράδυ 2007
215 β) Ηλί, Ηλί, λαβά σαβαχθανί (Ματθ 27,46) Γιατί αυτή η κραυγή. . Δευτέρα. 13.4.2009

Μεγάλη Τρίτη
32 γ) Μιά θαυμαστή ιστορία πού έγινε Μ. Εβδομάδα τό 1932. Μεγ.ΤΡΙΤΗ 1988.
200 β) Το απροσπέλαστο Μυστήριο τής προσευχής τού Ιησού Χριστού. Μεγ. Τρίτη Βράδυ 2007
209 β) Αγίας Κασιανής. Μεγάλη Τρίτη 2008

Μεγάλη Τετάρτη
185 α) Η Θεία Κοινωνία του Ιούδα και η δική μας σωστή προετοιμασία. Μεγάλη Τετάρτη βράδυ 2004

Μεγάλη Παρασκευή
185 β) Οι τρείς λόγοι γιά τούς οποίους είπεν ο Κύριος, Πάτερ άφες αυτοίς καί η δική μας κραυγή στούς λόγους τού Κυρίου Θεέ μου,Θεέ μου, ίνα τί μέ εγκατέλειπες. Μ.Παρ. 2004
192 β) Ο πόνος ανθρώπων και Αγγέλων αλλά και της αψύχου κίσεως στο Θείον Δράμα. Μεγ. Παρασκευή 2005.
228 β) Κήρυγμα Εσπερινού Αποκαθηλώσεως (Μ.Παρασκευή) 21.4.2006
200 γ) 1ον Τετέλεσται, τελειώνει η αναμάρτητη επί τής γής ζωή Τού Χριστού. 2ον Επαληθεύουν καί τελειώνουν ολες οι προφητείες. 3ον Τέλος καί η επίγεια ζωή Του.
209 γ) Μεγάλη Παρασκευή. 2008
215 γ) Η πίστις τού ληστού χωρίς αποδείξεις. Μ.Παρασκευή. 17.4.2009

Κυριακή του Θωμά
192 γ) Ο Θεός φώς εστί (Δογματικό Θεολογικό). Κυριακή του Θωμά 2005.
201 α) Τού Θωμά 15.4.2007

Κυριακή των Μυροφόρων
184 δ) (Αποστολικόν ανάγνωσμα) Οι προϋποθέσεις εκλογής των 7 Διακόνων και τα δικά μας πνευματικά προσόντα. Κυριακή Μυροφόρων 2004
192 δ) Η Ορθόδοξος πίστις μας είναι Εκκλησία της Αναστάσεως. Κυριακή των Μυροφόρων 2005
228 δ) Κήρυγμα Κυριακής Μυροφόρων. 7.5.2006
201 β) Μαρτυρίες καί αποδείξεις τής αναστάσεως τού Χριστού. 22.4.2007 Κυρ. Μυροφόρων
209 α) Ερμηνεία κατηχητικού λόγου Χρυσοστόμου. Κυριακή τών Μυροφόρων. 11.5.2008

Κυριακή του Παραλύτου
036 α) Η αξία τής Ελεημοσύνης η πρακτική εφαρμογή καί η πνευματική προέκτασίς της μέ τρείς αξιοθαύμαστες ιστορίες. 1.5.1988. Κυρ. τού Παραλύτου.
176 α) Την παραλυσία της ψυχής μας ούτε την βλέπουμε, ούτε την αναγνωρίζουμε, ούτε και την πιστεύουμε. Κυρ. Παραλύτου 2002
226 α) Οί συνέπειες τής αμαρτίας στήν Π.Δ. καί τήν Κ.Δ.β) Τό πάθημα τής ανυπακοής τού ανωνύμου Προφήτου. Κυρ. Παραλύτου. 14/5/2006
201 γ) Η συναίσθησις τής ευθύνης γιά τ'ην αμαρτωλότητά μας. 29.4.2007 Κυρ τού Παραλύτου

Κυριακή της Σαμαρείτιδος
176 β) Η ζωή και το έργον της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος και οι δικές μας βαθύτερες υποχρεώσεις.Κυρ. Σαμαρείτιδος 2002
202 α) Ανάλυσις καί αναφορά στό εγώ ειμί ο λαλών σοι. Κυρ Σαμαρείτιδος 6.5.2007
209 δ) Κυριακή. 25.5.2008. .mp3

Του Τυφλού
169 α) Η ψυχοσωματική μας ασθένεια και η θεραπεία της από τον Χριστό. Κυρ. Του Τυφλού 2001
176 γ) Ο Κύριος πάντοτε μπροστά μας για να μας χαρίσει το φώς Του το αληθινόν...Κυρ.Του Τυφλού 2002
185 γ) Οι σχέσεις των σωματικών μετά των πνευματικών αισθήσεων της ψυχής. Κυριακή του Τυφλού 2004
227 α) Ο οργανωμένος πόλεμος κατά τής Ορθοδόξου Εκκλησίας προβάλλοντας τά απόκρυφα Ευαγγέλια τών πρώτων αιώνων Μ.Χ.Κυρ.Τυφ 2006

Κυριακή των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων
155 γ) Οι εξωτερικοί καί οι εσωτερικοί εχθροί τής Εκκλησίας. Οι προβατόσχημοι λύκοικαί η ευθύνη ποιμένων καί ποιμενομένων.Κυρ. Αγ.Πατέρων.1999.
169 β) Ποιά είναι η αληθινή δόξα του Χριστού πού είναι και η δική μας σωτηρία και δόξα Η Σταυρική Του θυσία.Κυρ. Των Αγ. Πατέρων 2001
186 α) Η αποκάλυψις του ονόματος του Θεού, δηλ. της φύσεώς Του. Κυρ. Αγ. Πατέρων 2004
217 α) Κήρυγμα πού ελέχθη τό 1998. Σήμερα τό μισό. 12.6.2005
227 β) Η πτωχεία τού Ιησού Χριστού. Κυρ. αγ. πατέρων. 4.6.2006
202 β) Ο Θεός ακούει τίς προσευχές όλων μας ακόμα καί τών αμαρτωλών. Κυρ Αγ Πατερων 20 .5.2007

Δευτέρα Αγίου Πνεύματος
218 γ) Κήρυγμα χωρίς σημειώσεις. Δευτ. αγ. Πνεύματος.20.6.2005