Απομαγνητοφωνημένες βραδινές ομιλίες

-
122 Οι νερόβραστοι Χριστιανοί, Μέρος Α' 2.2.2000

124 Περι προσοχής. 23.2.2000

125) Η αληθινή μετάνοια κατά τόν Μέγα Βασίλειο καί τόν Ιερό Χρυσόστομο μέ εκτενή εισαγωγή γιά λανθασμένους τρόπους εξομολογήσεως.8.1.2001.

126 Οί μάρτυρες, το μαρτύριον καί ή εποχή μας 13.6.2001

127 Η προφορική ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με καί η κάθαρσις εκ τών παθών (μέρος 1ον). 16.2.2005

128 Η προφορική ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με καί η κάθαρσις εκ τών παθών (μέρος 2ον)

129 Η Νοερά Προσευχή Η καρδιά καί ο τρόπος τής προφορικής ευχής (μέρος 3ον). 9.3.2005

130 Η Νοερά Προσευχή Τρόποι εκφράσεως τής ευχής καί οί καρποί της (μέρος 4ον). 22.3.2005

131 Η Νοερά Προσευχή Η αξία τής ευχής μέσα από τά πολλά είδη προσευχών (μέρος 5ον). 7.4.2005

132 Ο συνεχιστής τής Παραδόσεως τής Νοεράς προσευχής Οσιότατος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

133 Τρείς αγιοπνευματικές εμπειρίες σέ σχέση μέ τήν Δαιμονοκρατούμενη εποχή μας. 1.11.2006

134 α) Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης και η δική μας μετάνοια. 10.1.2007

134 Δαίμονες Δαιμονοκρατία εξορκισμοί (μέρος 1ον). 17.1.2007

140 Περί ταπεινώσεως (Α' μερος). 10.10.2007

141 Περί μετανοίας.Η Μετάνοια η αμαρτία καί η συμπεριφορά μας. Τετάρτη. 28.5.2008.

142 Ο Θείος φόβος ώς φώς, οδοδείκτης σωτηρίας. Κοπή Βασιλόπιτας. 12.1.2009.

143 Βιωματικές εμπειρίες τής εν Χριστώ ζωής. Τετάρτη 14.5.2008.

144 Περί Οίκογένειας. Ο Χριστός στήν οικογένειά μας 1ον μέρος. 11.2.2009.

145 Περί Οίκογένειας. Ο Χριστός στήν οικογένειά μας 2ον μέρος. 25.2.2009.

146 Μακάριοι οι ελεήμονες, Μερός Α, 7.5.2009