Κηρύγματα για τη Θεοτόκο και τους Αγίους

Κηρύγματα αφιερωμένα στη Θεοτόκο

168 γ) Η Θεοτόκος, το δόγμα και η στερέωσιη της πίστεως από τους υμνολογούντας Χριστιανούς.Γ' Χαιρετισμοί 2001
174 α) Η αξία και η δύναμις των Χαιρετισμών ως παρακλητική προσευχή.Α' Χαιρετισμοί 2002
183 β) Η μεγίστη αξία των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου αλλά και η ελπίδα μας.Δ' Χαιρετισμοί 2004
189 δ) Η επτάριθμη πνευματική είσοδος του Χριστιανού και η πνευματική της καλλιέργεια. Τα Εισόδεια της Θεοτόκου 2004.
196 β) Ο Φαεινός Αστέρας της Θεοτόκου καί τό εργο των ποιμένων της Εκκλησίας Α. Χαιρετισμοί 23.2.2007
203 β) Ανάλυσις τών αρχικών γραμμάτων τής λέξεως ΘΕΟΜΗΤΩΡ. Κυρ. ΠΡΟ τής Υψώσεως. 9.9.2007


Κηρύγματα αφιερωμένα σε Αγίους

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς
229 γ) Βίος καί δράσις του. Μνήμη αγίου Λουκά. Κυρ. 18.10.2009

Ο Αδελφόθεος Ιάκωβος
188 δ) Η Αποστολική ζωή και το μαρτύριο Ιακώβου του Αδερφόθεου με γενική περίληψη της επιστολής του. 24.10.2004

Αγία Μάρθα Λαυρεντίευνα
189 β) Η ζωή της Αγίας Μάρθας Λαυρεντίευνας και παραινέσεις της. 7.10.2004

Άγιος Δημήτριος
164 α) Ο πνευματικός και πρακτικός τρόπος συμμετοχής του χριστιανού στη γιορτή ενός Αγίου. Αγρυπνία Αγίου Δημητρίου 2000
208 α) Η ζωή τού Αγ. Δημητρίου καί η δόξα τών αγίων. 26.10.2008.

Αγία Αναστασία η Ρωμαία (29 Οκτωβρίου)
218 δ) Η ζωή καί τό μαρτύριον τής αγ. Αναστασίας τής Ρωμαίας. 29.10.2005

Άγιος Νεκτάριος
179 δ) Ο σκοπός τής ζωής μας είναι ο αγιασμός και η θέωσις. Κυρ. Αγίου Νεκταρίου 2003
208 β) Ο βίος καί τά βιώματα τού Αγ. Νεκταρίου. 9.11.2008.

Άγιος Ιωάννης Ελεήμων
164 γ) Η ακακία και η αγαθότητα του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος.

Άγιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης (20 Νοεμβρίου)
219 α) Η ζωή καί τό έργο τού αγ. Γρηγορίου τού Δεκαπολίτου. Κυρ. Θ' Λουκά. 20.11.2005

Αγία Αικατερίνη
172 γ) Μαρτύριον, θαύματα και διδάγματα εκ της Αγίας Αικατερίνης. 25.11.2001
205 γ) Βίος θαύματα, ομολογία καί μαρτύριον τής αγίας Αικατερίνης. 25.11.2007

Άγιος Ανδρέας
180 α) Ο βίος του Αγίου και οι δικές μας υποχρεώσεις. Κυρ. Αγ. Ανδρέου

Αγία Βαρβάρα
165 α) Το Μαρτύριο, οι Μάρτυρες, οι Άγγελοι και η προτροπή γιά νέους Αγίους.4.12.2000 Αγ. Βαρβάρας

Άγιος Νικόλαος
028 α) Διά τήν ζωήν καί δράσιν τού Αγίου Νικολάου. 6.12.1987.
230 α) Η ζωή τού αγίου Νικολάου σέ συνδιασμό μέ δύο ιστορίες. 6.12.2009

Άγιος Σπυρίδων
112 δ) Τά θαύματα τού Αγίου καί οι ημέρες μας. 12.12.1993. Αγίου Σπυρίδωνος.

Άγιος Βασίλειος
220 β) Η ζωή τού Μ. Βασιλείου περιληπτικά καί τό έθιμο τής Βασιλόπιττας. κόψιμο Βασιλόπιττας. 1.1.2006

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
220 γ) Η διπλή γιορτή τού Τιμ. Προδρόμου. 7.1.2006

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης
134 α) Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης και η δική μας μετάνοια. 10.1.2007

Άγιος Αθανάσιος
187 α) Η ζωή και η δράσις του Μ.Αθανασίου παράδειγμα προς μίμηση. Κυρ. Αγίου Aθανασίου 2004

Εφραίμ ο Σύρος
166 γ) Η ζωή και το έργο του και οι πολύτιμες συμβουλές του γιά κατάνυξι και μετάνοια. Κυρ. 28.1.2001 του θείου Εφραίμ.

Όσιος Ιάκωβος ο Πορφυριώνης (28 Ιανουαρίου)
164 ζ) Ο βίος του Οσίου Ιακώβου του Πορφυριώνη (περιληπτικά)

Οι τρείς Ιεράρχες
191 α) Πως καθιερώθηκε η κοινή γιορτή και ωφέλιμα διδάγματα. 30.1.2005

Ο Άγιος Τρύφων
212 β) Ο Βίος τού αγίου Τρύφωνος καί η μίμησις τών αρετών του. Κυρ.ΙΣΤ' Ματθαίου.1.2.2009

Ο Άγιος Νεομάρτυς Αντώνιος ο Αθηναίος (5 Φεβρουαρίου)
221 β) Μνήμη τού αγ. Νεομάρτυρος Αντωνίου τού Αθηναίου. Κυρ. ΙΣΤ' Ματθαίου. 5.2.2006

Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτις (26 Φεβρουαρίου)
176 β) Η ζωή και το έργον της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος και οι δικές μας βαθύτερες υποχρεώσεις.Κυρ. Σαμαρείτιδος 2002
209 δ) Κυριακή. 25.5.2008. .mp3

Ο ιερομάρτυς Αντίπας της Περγάμου (11 Απριλίου)
126 Οί μάρτυρες, το μαρτύριον καί ή εποχή μας 13.6.2001

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
178 β) Η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου για το άκτιστον φώς και οι δικές μας υποχρεώσεις. Κυρ. Β' Νηστείοων 23.3.2003

Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης
183 γ) Στην κλίμακα των αρετών προηγείται η υπακοή στις Ευαγγελικές εντολές και έπονται οι υπόλοιπες. Δ' Κυριακή Νηστειών 2004

Οσία Μαρία Αιγυπτία
184 β) Μορφές δαιμονικής και κοσμικής βίας σε σχέση με την κατά Θεόν βία, την πνευματική, με πρώτο παράδεινμα την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Ε' Νηστειών 2004

Αγία Μαύρα, 4 Μαΐου
134 Δαίμονες Δαιμονοκρατία εξορκισμοί (μέρος 1ον). 17.1.2007

Άγιος Αρδαλίων, 7 Ιουλίου
218 α) Η μυστική δύναμις τού Σταυρού καί η μαρτυρική ομολογία τού αγ. Αρδαλίωνος. Κυρ. Μετά Υψ. 18.9.2005

Ο Ιερομάρτυς και Νεομάρτυς Αναστάσιος (8 Ιουλίου)
218 β) Ο κανόνας πίστεως καί ο παπά Αναστάσης ο ομολογητής καί μάρτυρας. Κυρ.Α' Λουκά. 25.9.2005

Αγία Μαρίνα, 17 Ιουλίου
134 Δαίμονες Δαιμονοκρατία εξορκισμοί (μέρος 1ον). 17.1.2007