Περί πίστεως και ελπίδος

Η ελπίδα συνδέεται με την υπομονή . Η υπομονή συνδέεται με τη δοκιμή , με τη δοκιμασία . Η δοκιμασία συνδέεται με τους πειρασμούς . Υπάρχει άνθρωπος Χριστιανός απείραστος στη ζωή ; Όχι . Άρα οι πειρασμοί και τα θλιβερά της ζωής κατεργάζονται τη δοκιμασία , μας δοκιμάζουν , όπως δοκιμάζεται ο σίδηρος και το χρυσάφι στη φωτιά , στο χωνευτήρι ! Η δοκιμή κατεργάζεται την υπομονή και η υπομονή την ελπίδα και "η ελπίς ου καταισχύνει" τον Κύριον. Δεν ντροπιάζει ούτε εμένα , που ελπίζω στον Θεό ούτε ντροπιάζεται και ο Θεός σ` αυτά , που υποσχέθηκε. 'Αρα η ελπίδα μας μένει ακλόνητη και σταθερή .

από το βιβλίο Ανασασμοί σωτηρίας

Εωράκαμεν