Ζητιάνοι του Σωτήρος Χριστού

Απόσπασμα από το κήρυγμα της Μ. Τρίτης 2013

...
Ζητιάνοι του Σωτήρος Χριστού να μείνουμε, - ή να γίνουμε - ζητιάνοι του Σωτήρος Χριστού.
Να πέσουμε στα πόδια Του όπως η αμαρτωλή πόρνη γυναίκα και να Του ζητήσουμε και να Του ζητιανέψουμε – τι να Του ζητιανέψουμε, τι θέλετε να Του ζητιανέψουμε ;

Έλεος, αγάπη και πίστη
Έλεος και άφεση των αμαρτιών
Έλεος και φιλανθρωπία
Έλεος και μακροθυμία
Έλεος και υπομονή - ο υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται
Έλεος και μετάνοια
Έλεος και νέκρωση των παθών
Έλεος και εξορία των διαβολικών σκέψεων απ’ τη ζωή μας

Ναι αδελφοί μου, ας γίνουμε ζητιάνοι της αγάπης του Θεού
και ζητιάνοι για έλεος, έλεος, έλεος, έλεος,

Αμήν