Γνωρίζοντας τον εαυτό μας

Η αυτογνωσία είναι θυγατέρα της τηρήσεως των εντολών , αλλά και η τήρηση των εντολών θυγατέρα της αυτογνωσίας. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον εαυτό μας , τόσο και περισσότερες από τις εντολές εφαρμόζουμε. Και μάλιστα όχι όνο τις εφαρμόζουμε , αλλά φροντίζουμε να έχουμε και ακρίβεια σ`αυτές . Εφαρμόζοντας όμως τις εντολές , αποκτούμε και περισσότερη γνώση για τον εαυτό μας , δηλαδή αποκτούμε αυτογνωσία . Έτσι η τήρηση των εντολών και η αυτογνωσία αλληλοπεριχωρούνται. Όμως , στη χριστιανική ζωή , έχουν και τα δύο άμεση σχέση με Άγια Μυστήρια της θείας κοινωνίας και της Ιεράς Εξομολογήσεως , με την μετάνοια και την προσευχή , με την μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας , με τη μελέτη των βίων των Αγίων , των Γεροντικών και των νηπτικών εμπειριών των Οσίων Ασκητών. Τις ευαγγελικές εντολές καλούμεθα να τις εφαρμόζουμε όλοι μας · όχι μόνο οι απλοί Χριστιανοί αλλά και οι ιερείς και οι μοναχοί. Γνωρίζοντας τον εαυτό μας και τηρώντας με κάθε δυνατή συνέπεια τις αγιογραφικές εντολές , οδηγούμεθα στην κάθαρση και με την κάθαρση στον φωτισμό .Όλα δε μαζί ελκύουν το άπειρο έλεος του Αγίου Θεού ! . . .

Ανασασμοί σωτηρίας

http://kl-klekk.blogspot.com/2012/02/blog-post_3601.html