Είναι μαρτύριο να μεγαλώνεις παιδιά

Είναι μαρτύριο να μεγαλώνεις και να ανατρέφεις σήμερα παιδιά με χριστιανική διαπαιδαγώγηση.
Μαρτύριο είναι σας λέω.
Όσοι το δοκιμάζετε, το ξέρετε.
Είναι μαρτύριο να μπορείς σήμερα να διαφυλάξεις αγνά τα παιδιά σου, που περνούν ή πέρασαν την εφηβεία μέσα σ’ αυτήν την ηθική σαπίλα που ζούμε.
Πρέπει σήμερα τα παιδιά μας να τα φυλάμε από δύο χρονών.
Από δύο χρονών! Έχω φρίξει με αυτά που ακούω.
Γέμισε η πατρίδα μας από νεανικά ναυάγια.

http://agia-varvara.blogspot.com/2007/11/25112007.html